کارتریج میکرونیدلینگ آمیامد

در این بخش شما میتوانید با کارتریج میکرونیدلینگ دستگاه آمیامد آشنا شوید که در جدول زیر به صورت کامل توضیح داده شده است. این کارتریج ها به دلیل نفوذ سریع و صحیح و قدرت سوزن ها، احتمال بروز جراحت بسیار کم است. در ادامه به بررسی ویژگی های کارتریج های دستگاه میکرونیدلینگ میپردازیم:

مزایای کارتریج میکرونیدلینگ دستگاه آمیامد

 • 17 نوع کارتریج جهت کاربرد های متعدد اندیکاسیون های میکرونیدلینگ
 • دارای صفحه سوزن متحرک (tilting plate) جهت انطباق کامل با پوست سر
 • ایمن،  استریل (Eo) و یکبار مصرف
 • دارای غشاء پلیمری ارتجاعی جهت جلوگیری از بازگشت خون و لنف به داخل هندپیس دستگاه میکرونیدلینگ
 • دارای محفظه جهت تزریق مواد درمانی مورد نظر
 • قابلیت تنظیم عمق نفوذ سوزن از  3 – 0 میلی متر،  بسته به نوع کاتریج
 • سوزن های ساخته شده از stainless steel

شرح کار کارتریج های آمیامد

صفحه شیب دار سوزن در کارتریج های آمیامد از سوزن های ظریف فلـزی تشکیل شده است. سطح این صفـحه کامـلاً بـر روی پـوست منطبـق شـده و در نتیـجه دستـرسی بـه نـواحـی دشـوار را آسـان می کنـد. سـوزن ها فقـط برای یک لحظـه وارد پوست می شـوند. مـزیت این کارتریج ها برای بیماران کاملاً مشهود است:

 • قرمزی پوست پس از مدت اندکی از بین می رود.
 • به دلیـل سرعت زیاد نفـوذ سوزن به داخل پوست، خطـر انتقال عفـونت بسیار کم است.
 • عوارض جانبی ناشی از آن بسیار ناچیز است.
 • دوران نقاهت آن بسیار کم است.
 • نتایج حاصل از آن طولانی مدت است.

ویژگی های منحصر به فرد کارتریج ها

کارتریج میکرونیدلینگ | کارتریج مزونیدلینگ | خرید کارتریج میکرونیدلینگ | کارتریج آمیامد

 • tilting needle plate

امکان انطباق کامل با سطح پوست و دسترسی به نقاط دشوار و در نتیجه انجام کار به صورت یکنواخت

کارتریج میکرونیدلینگ | کارتریج مزونیدلینگ | خرید کارتریج میکرونیدلینگ | کارتریج آمیامد

 • elastic membrane

 جلوگیری از نشت آلودگی (خون و لنف) به درون هندپیس بوسیله غشاء ارتجاعی

کارتریج میکرونیدلینگ | کارتریج مزونیدلینگ | خرید کارتریج میکرونیدلینگ | کارتریج آمیامد

 • needles will not remain in the stain while moving

 عدم خراش پوست حین حرکت هندپیس و ایجاد منافذ بدون آسیب به بافت در کارتریج میکرونیدلینگ آمیامد

آشنایی با کارتریج میکرونیدلینگ آمیامد

 ۱ – MICRO کارتریج

۱ – LINER کارتریج

۳ – LINER کارتریج

۳ – POWER کارتریج

 ۳ – MICRO کارتریج

 ۵ – MAGNUM کارتریج

 ۳ – OUTLINE کارتریج

۴ – FLAT کارتریج

 ۳ – SLOPE کارتریج

 ۷ – ROUND کارتریج

 ۹ – MAGNUM کارتریج

۵ – SHADER کارتریج

۵ – POWER کارتریج

 ۵ – SLOPE کارتریج

۷ – POWER کارتریج

 ۱۸ – VYTAL 0.5 کارتریج

۶ – NEEDLE PLATE 1.5 کارتریج

1 – nano کارتریج

پشتیبانی مشتریان | سوالی دارید؟