کارتریج های میکرونیدلینگ | جوان سازی,جوان سازی پوست

کارتریج های میکرونیدلینگ

parajumpers jas parajumpers outlet canada goose outlet

کارتریج های میکرونیدلینگ

1-liner

۱-liner cartridge
قطر سوزن: ۰٫۴mm
عمق نفوذ سوزن: ۰mm – ۴mm
کد محصول: E-0251-A
ایده آل برای:
ترمیم اسکارهای با بافت سخت به روش میکرونیدلینگ
اطلاعات بیشتر: نفوذ آسان- از اینکه عمق نفوذ سوزن متناسب با پوست فرد تنظیم شده باشد اطمینان حاصل نمایید.
3-liner ۳-liner cartridge
قطر سوزن: ۰٫۳mm
عمق نفوذ سوزن: ۰mm – ۴mm
کد محصول: E-0253-A
ایده آل برای:
ترمیم اسکارهایی با بافت نرم تر به روش میکرونیدلینگ

6-point

۶-point needle plate cartridge

قطر سوزن: ۰٫۲mm
عمق نفوذ سوزن: ۰mm – ۱٫۵mm
کد محصول: E-MD1002MP
ایده آل برای:
ترمیم اسکارهای جراحی، سوختگی و آکنه، استرچ مارک، جوانسازی پوست به روش میکرونیدلینگ

18-point-needle ۱۸-point needle plate

قطر سوزن: ۰٫۲mm
عمق نفوذ سوزن: ۰mm – 0.5mm
کد محصول: E-MM0002
ایده آل برای:
جوانسازی پوست به روش میکرونیدلینگ

.