» کارتریج های میکرونیدلینگ

کارتریج های میکرونیدلینگ

buywindows10key.com Buy Windows Product Key - OEM Windows 10, 8.1 Pro Keys, buy windows product keys today. We offer full support with every purchase. Instant download ! cheap Windows 10 Key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

کارتریج های میکرونیدلینگ

1-liner

1-liner cartridge
قطر سوزن: 0.4mm
عمق نفوذ سوزن: 0mm – 4mm
کد محصول: E-0251-A
ایده آل برای:
ترمیم اسکارهای با بافت سخت به روش میکرونیدلینگ
اطلاعات بیشتر: نفوذ آسان- از اینکه عمق نفوذ سوزن متناسب با پوست فرد تنظیم شده باشد اطمینان حاصل نمایید.
3-liner 3-liner cartridge
قطر سوزن: 0.3mm
عمق نفوذ سوزن: 0mm – 4mm
کد محصول: E-0253-A
ایده آل برای:
ترمیم اسکارهایی با بافت نرم تر به روش میکرونیدلینگ

6-point

6-point needle plate cartridge

قطر سوزن: 0.2mm
عمق نفوذ سوزن: 0mm – 1.5mm
کد محصول: E-MD1002MP
ایده آل برای:
ترمیم اسکارهای جراحی، سوختگی و آکنه، استرچ مارک، جوانسازی پوست به روش میکرونیدلینگ

18-point-needle 18-point needle plate

قطر سوزن: 0.2mm
عمق نفوذ سوزن: 0mm – 0.5mm
کد محصول: E-MM0002
ایده آل برای:
جوانسازی پوست به روش میکرونیدلینگ

.