» تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

جوان سازی
buywindows10key.com Buy Windows Product Key - OEM Windows 10, 8.1 Pro Keys, buy windows product keys today. We offer full support with every purchase. Instant download ! cheap Windows 10 Key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key

تحقیق و توسعه

توسعه و آزمایشگاه:

ترکیبی از علوم کاربردی و تکنولوژی آینده

بسیاری از کارکنان بخش تحقیق و توسعه (R&D) و آزمایشگاه کمپانی MT.DERM از دانشگاه های بین المللی مشهور برلین و دانشگاه فنـی این شهر استخدام شده اند. دانش گـسترده و تحصیـلات علمی این افــراد با نیـازهای کمپانی MT.DERM در راستـای اهداف این کمپانی که همسو شدن با توسعه است مطابقت دارد. با همکاری این افراد دستیابی به این هدف امکانپذیر می شود.

مونتاژ و تولید

سالن های تولید کمپانی MT.DERM هسته اصلی این کمپانی هستند. کمپانی MT.DERM در نزدیکی دفتر مرکزی خود یک کارخانه به مساحت 5200 متر مربع دارد که دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز تولید را در خود جای داده است.

تمامی مراحل تولیـد، از ساخت تا برنامه ریـزی و مونتاژ، به دقت طراحی شده و به تدریج تکامل می یابند تا بهترین نتیجه ممکـن حاصـل شود.

کارکنـان این کمپـانی با همکاری هـم فعالیت می کنند تا مـراحل تولیـد بی عیب و نقـص انجام شـود. انجام مسئولیت های فـردی، کلیـد موفقیت در انجام کامل و منظم امـور است. استخـدام کارکنان آموزش دیده و آموزش کارکنان فعلی عامل دیگری در تولید مطلوب و باکیفیت می باشد.